MiNaSranan

WAARDEN-vol Suriname

 Het Suriname National Values Assessment 2020 is een landelijk onderzoek om inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige waarden van ons land en daarmee onze nationale cultuur te helpen bepalen.

Het doel van dit project is:

  • Inzicht te geven in huidige en toekomstige waarden van de Surinaamse bevolking
  • Gezamenlijk de kwaliteit van onze nationale cultuur te bepalen
  • Suriname duurzaam te maken voor de toekomst

Onderzoeksopzet:

  • Datacollectie periode: 19 februari 2020 - 11 maart 2020
  • Minimale steekproefgrootte: 1066 respondenten over geheel Suriname (ABS statistieken als uitgangspunt voor populatie & steekproef berekeningen)
  • Behaalde steekproefgrootte: 1292
  • 95% betrouwbaarheidsniveau en 3% foutenmarge

 

Wat houdt dit assessment in:

Wat houdt dit assessment in?

 

Wat het Barrett Model inhoudt:

 

De Resultaten geven o.a. inzicht in:

  • De top 10 persoonlijke waarden die Surinamers over het algemeen hebben.
  • De top 10 waarden die men momenteel ervaart in Suriname.
  • De top 10 waarden die men wenst te ervaren in de toekomst in Suriname.

 

Bekijk de resultaten

Vul de Personal Values Assessment in en krijg inzicht in jouw top 10 persoonlijke waarden.

Link: https://www.valuescentre.com/tools-assessments/pva/ 

 

Vul de Family Friendly Assessment samen met uw familie in.

Bijlage: Family Friendly Test

Make an appointment